RADCA PRAWNY

Radca prawny Jarosław Pyfel jest absolwentem Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2006 – 2009 odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie i złożył egzamin sędziowski w 2009 r.

W 2013 r. radca prawny Jarosław Pyfel ukończył studia podyplomowe „Prawo zamówień publicznych” na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu.

Cenne doświadczenie radca prawny Jarosław Pyfel zdobył pracując w wielu sądach w tym poprzez kilkuletnią pracę w I Wydziale Cywilnym i w X Wydziale Cywilnym – Rodzinnym Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Nie obce są mu więc sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego a także z prawa karnego, z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z prawa administracyjnego i z prawa zamówień publicznych.

W zakresie stosowania prawa polskiego istnieje możliwość świadczenia usług prawnych w języku niemieckim.

W chwilach wolnych od pracy radca prawny Jarosław Pyfel jest pasjonatem krajoznawczych wycieczek oraz miłośnikiem literatury historycznej.